Report

Report from GR database


Total in the database: 2262  

Report by regions:

Komi 35
Nizhny Novgorod Region 30
Tver region 27
Arkhangelsk region 54
Pskov region 60
Adygea 61
Khabarovsk Region 78
Novgorod region 62
Voronezh region 68
Krasnoyarsk Region 27
Primorsky Krai 82
St. Petersburg 20
Bashkortostan 126
Tatarstan 45
Chechnya 129
Kalmykia 90
Karachay-Cherkessia 90
Kabardino-Balkaria 99
Sakha (Yakutia) 60
Rostov region 71
Yamalo-Nenets 84
Tyva 2
Novosibirsk region 12
Khakassia 24
Chuvashiya 18
Yaroslavl region 63
Belgorod region 63
Vladimir region 62
Udmurtia 125
Omsk region 75
Kamchatka Region 66
Buryatia 131
Transbaikal Region 1
Irkutsk oblast 1
Sverdlovsk region 73
Kirov region 1
Karelia 87
Tula region 60

Total: 2262

Report by ethnicity:

Komi 35
Central russians 262
NA 139
Karely 88
Northern Russians 55
Western russians 81
Russians 274
Seto 2
Adygeys 60
Nanai 23
Eastern Russians 13
Ulch 12
Koreans 15
Chinese 3
Southern russians 164
Siberians 11
Udege 29
Bashkirs 123
Tatars 60
Chechens 128
Kalmyks 90
Karachays 90
Balkars 99
Yakuts 60
Nenets 16
Khanty 36
Selkup 1
Tuvans 3
Ukrainians 4
Hunts-nenets 1
Zyrians 27
Siberian tatars 3
Tatary Barabinskye 3
Khakas 24
Chuvash 11
Belorus 1
Tazy 3
Mordva 1
Udmurts 63
German 19
Estonians 1
Chukcha 18
5
Evens 2
Koryaks 23
Itelmens 16
Buryats 63
Kamchadals 2

Total: 2262

Report by partner_eng:

Irina Ilyina 32
Kopishinskaya Svetalana 30
Limborskaya Svetlana Andreevna 27
Bebyakova Natalya 54
Theodosius Dobzhansky Center for Genome Bioinformatics 1053
Skhalyakho Roza 72
Tatiana Proskokova 63
Chernova Anna 27
Rosinskaya Anna 27
29
Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Sci Center of RAS 576
Osakovsky Vladimir 60
Slominsky Petr 86
Kharkov Vladimir 24
Balanovsky Oleg 87
Kaganskiy Aleksandr 15

Total: 2262

Report on sequenced_date:

2017-12-09 9
2017-12-19 10
2018-01-15 34
2018-05-23 38
2017-08-10 7
2018-10-16 4
2017-08-18 11
2018-10-17 25
2017-08-31 6
2017-09-21 13
2016-09-26 6
2016-08-31 3
2016-12-21 7
2017-01-03 1
2016-12-15 7
2017-01-22 9
2016-12-28 7
2016-12-29 7
2017-03-17 7
2017-10-15 6
2018-07-23 6
2016-10-12 6
2017-10-22 6
2018-10-31 14
2018-11-10 1
2018-11-13 6
2018-11-19 7
2017-12-12 5
2018-11-30 7
2017-06-23 6
2017-10-24 4
2017-10-02 12
2017-12-20 1
2017-08-30 4
2018-05-24 18
2018-11-21 8
2018-11-23 6

Total sequesnsed: 334